Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Maar dat kinderen huppelen, springen en spelenderwijs leren is niet altijd vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn motorisch niet zo handig als andere kinderen. Ook zijn er kinderen die angstig, geremd of gespannen zijn tijdens het bewegen. 

Wanneer jij je als ouder of verzorger ongerust maakt over de zintuiglijke en of motorische ontwikkeling van jouw baby of kind kun je bij ons terecht.
Ook een arts of leerkracht kan aangeven dat de ontwikkeling van jouw kind moeizaam verloopt. Een kind kan door moeizaam bewegen een negatief zelfbeeld krijgen. Daarom is het van belang dat nauwkeurig wordt vastgesteld of de motorische ontwikkeling van jouw kind wellicht achter loopt of afwijkend verloopt. Na een intake gesprek en een kinderfysiotherapeutisch onderzoek geeft de kinderfysiotherapeut advies over welke gespecialiseerde behandeling ingezet kan worden om jouw kind te helpen.
 

De kinderfysiotherapeut

Kinderfysiotherapeuten hebben na de 4-jarige HBO basisopleiding fysiotherapie de 4-jarige vervolgopleiding kinderfysiotherapie afgerond. Kennis en vaardigheden van de kinderfysiotherapeut:

 • motorische ontwikkeling en motorisch leren van kinderen
 • bewegings- en houdingsaandoeningen bij kinderen
 • fysieke fitheid en training van spieren en hart- en longfunctie bij kinderen
 • specifieke fysiotherapeutische (technische) vaardigheden voor het behandelen van kinderen
 • specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiding van het gezin/ouders
 • signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines, zoals logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding en specialistische tweedelijns zorg

Voor wie is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is voor kinderen van 0-18 jaar. Hierbij kun je denken aan baby’s en peuters die een ontwikkelingsachterstand of een ontwikkelingsstoornis hebben. Ook kan gedacht worden aan kinderen die op de basisschool zitten en een opvallende motoriek hebben, waardoor ze bijvoorbeeld vaak vallen of niet mee kunnen doen met de gymles. Of moeite hebben met leren fietsen of onleesbaar schrijven.

Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen kan de ontwikkeling vertraagd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van bijvoorbeeld een aandoening aan zintuigen, organen of het zenuwstelsel. Het is van groot belang vroegtijdig te starten met de juiste zorg, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen en weer ‘lekker in zijn of haar vel’ komt te zitten. Neem dus bij twijfel contact met ons op en wacht niet te lang!

Zuigelingen

Een kinderfysiotherapeut behandelt baby`s die bijvoorbeeld:
 • passief (slappe baby) of juist gespannen zijn
 • onrustig zijn of onverklaarbaar veel huilen
 • niet reageren ( zoals verwacht) op oogcontact, geluid , of aanraking
 • een voorkeurshouding hebben
 • een scheef of afgeplat hoofdje (plagiocephalie) hebben
 • moeilijk hun hoofd kunnen draaien of maar naar 1 kant blijven kijken
 • niet op hun buik willen liggen of  dan vaak naar één kant georiënteerd zijn
 • een neiging hebben tot overstrekken
 • niet, laat of vreemd gaan rollen, kruipen of gaan billenschuiven
 • een syndroom hebben, bijvoorbeeld  het Syndroom van Down
 • een Erbse paralyse (slappe verlamming van een arm ) hebben 
 • een Spina Bifida (open ruggetje) hebben
 • een hersenbeschadiging (spasticiteit) hebben
 

Kinderen

Een kinderfysiotherapeut behandelt kinderen die bijvoorbeeld:
 • vaak  struikelen of onhandig zijn 
 • een motorische ontwikkelingsachterstand hebben
 • op hun tenen lopen
 • moeite hebben met leren fietsen
 •  moeite hebben met leren veters strikken
 • snel vermoeid zijn of andere ademhalingsproblemen hebben
 • hypermobiel zijn (over-bewegelijke gewrichten hebben)
 • moeite hebben met stilzitten
 • niet makkelijk meekomen met de gymlessen
 • schrijfproblemen hebben of een vreemde pen-vatting
 • zich houterig bewegen
 • angstig geremd of gespannen zijn tijdens bewegen
 • faalangst hebben
 • houdingsafwijkingen of rugklachten  hebben  bijvoorbeeld een scoliose
 • jeugdreuma  hebben (juveniele reumatoïde artritis)
 • een hersenbeschadiging (spasticiteit) hebben opgelopen
 • een spierziekte hebben (neuromusculaire aandoening)
 • problemen hebben met zindelijk worden ( poep en plas problemen hebben zonder aanwijsbare afwijking (zonder pathologie))

Waar vindt de behandeling plaats

De kinderfysiotherapeut komt, in overleg, bij je aan huis als het gaat om kinderen van 0-2 jaar. Sinds 1 januari 2013 is er voor een behandeling aan huis wel een verwijzing van de huisarts en/of specialist nodig. Wanneer jouw kind ouder is dan twee jaar, dan vindt de behandeling meestal plaats in de praktijk. Voor kinderen bestaat ook de mogelijkheid voor behandeling op school. 

Samenwerking met andere disciplines

Kinderfysiotherapeuten werken veelvuldig samen met andere disciplines. Zo wordt onder andere samengewerkt met de kinderlogopedist, de kinderegotherapeut, de diëtist en de kinderpsycholoog. Bij pasgeboren baby’s hebben de kinderfysiotherapeuten een samenwerking ontwikkeld met de manueel therapeut / osteopaat.

Heb je nog vragen?
Neem dan gerust telefonisch contact op met de praktijk!