Vergoeding 

Vergoeding fysiotherapie uit de basis- of aanvullende verzekering?

Wat je voor fysiotherapie betaalt, hangt grotendeels af van de manier waarop je bent verzekerd. Vanuit de basisverzekering wordt fysiotherapie slechts beperkt vergoed. De meeste Nederlanders hebben daarom een aanvullende verzekering die (een deel van) de kosten voor fysiotherapie dekt. Voor een aanvullende verzekering geldt nooit eigen risico. Je kunt er ook voor kiezen fysiotherapie zelf te betalen.

Kosten aanvullende verzekering
De premies voor aanvullende verzekeringen verschillen per verzekeraar en zijn mede afhankelijk van de dekking. Een verzekering die 9 behandelingen fysiotherapie vergoedt, is uiteraard goedkoper dan een verzekering die 36 behandelingen vergoedt. De premies van de verschillende aanvullende verzekeringen kun je  vergelijken op ZorgverzekeringWijzer.nl. Bij een naturapolis mag je  alleen naar een fysiotherapeut die een contract heeft met je zorgverzekeraar. Doe je dat niet, dan bestaat de kans dat je (een deel van) de rekening zelf moet betalen. Bij een restitutiepolis mag je naar iedere gewenste fysiotherapeut, ongeacht of deze een contract heeft met jouw zorgverzekeraar.

Soms betaalt de gemeente mee
Veel gemeenten bieden inwoners met een laag inkomen een gemeentelijke zorgverzekering aan. Dat is een verzekering op maat (de gemeentepolis) die van groot belang kan zijn voor mensen met een beperking en/of chronisch zieken. Voor deze groep is een verzekering betaalbaar omdat de gemeente meebetaalt aan de premie. Informeer bij je  gemeente of ga naar www.gezondverzekerd.nl en klik op je gemeente.

Fysiotherapie zelf betalen
Heb je geen aanvullende verzekering of heb je meer behandelingen nodig dan door je aanvullende verzekering wordt gedekt? Dan betaal je de kosten voor fysiotherapie zelf.  De uiteindelijke kosten zijn natuurlijk afhankelijk van het aantal behandelingen dat je nodig hebt.

Vergoeding vanuit de basisverzekering?

In sommige gevallen wordt fysiotherapie vergoed door je basisverzekering. De regels zijn behoorlijk ingewikkeld. Vraag bij twijfel je fysiotherapeut of zorgverzekeraar om opheldering.

Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering voor kinderen/jongeren tot 18 jaar

  • tot 18 jaar worden de eerste 9 behandelingen fysiotherapie sowieso vergoed, voor de vergoeding van extra behandelingen is soms eerst een verwijzing van de huisarts nodig.
  • tot 18 jaar wordt fysiotherapie voor aandoeningen die op de lijst chronische aandoeningen fysiotherapie staan volledig vergoed
  • tot 18 jaar gelden voor artrose aan knie of heup, urineverlies, etalagebenen en ziekenhuisopname dezelfde regels als voor volwassenen

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering voor volwassenen

  • als je een aandoening hebt die op de lijst chronische aandoeningen staat, wordt fysiotherapie vanaf de 20ste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering
  • bij artrose aan knie of heup krijg je eenmalig maximaal 12 behandelingen in 12 maanden vergoed
  • bij urineverlies krijg je eenmalig 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed
  • bij etalagebenen krijg je maximaal 37 behandelingen per jaar vergoed
  • fysiotherapie bij ziekenhuisopname wordt vergoed

Als fysiotherapie onder de basisverzekering valt, betalen volwassenen eerst het eigen risico (als dat tenminste niet al besteed is aan andere zorg). Let op: als de behandeling door loopt in het volgende kalenderjaar, dan betaal je opnieuw eerst het eigen risico. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico.